Dữ liệu từ Arkham Intelligence cho thấy phần lớn số tiền đã được gửi đến công ty môi giới tiền điện tử, FalconX. Công ty đã nhận được Chainlink (LINK) trị giá 8,46 triệu USD, Synthetix (SNX) trị giá 7,71 triệu USD và 3,06 triệu USD BNB.

Các tài sản khác được gửi tới FalconX bao gồm 1INCH trị giá 2,1 triệu USD, 1,87 triệu USD ZRX và FTT trị giá 718.000 USD.

Nguồn: Arkham Intelligence.

Trong khi đó, Celsius cũng đã chuyển BONE trị giá khoảng 235.000 USD của ShibaSwap sang sàn giao dịch OKX.

Các giao dịch đã được chứng thực bởi nhà điều tra blockchain, Lookonchain, người đã nói thêm rằng FalconX đang gửi các altcoin vào Binance.

Các giao dịch dường như là bằng chứng trực tuyến cho thấy người cho vay đang tìm cách thanh lý tài sản kỹ thuật số để lấy Bitcoin (BTC) và Ethereum (ETH) theo sự chấp thuận gần đây của tòa án.

CELSIUS VẪN NẮM GIỮ SỐ ALTCOIN TRỊ GIÁ HƠN 180 TRIỆU USD

Sau các lần chuyển gần đây, dữ liệu của Dune cho thấy Celsius vẫn nắm giữ số altcoin trị giá khoảng 183 triệu USD, bao gồm token CEL, MATIC của Polygon, token AVAX của Avalanche, stablecoin và các loại khác.

Nguồn: Dune Analytics

Việc nắm giữ altcoin của Celsius bị chi phối bởi token CEL của nó, trị giá 106,28 triệu USD tại thời điểm viết bài.

Vào ngày 10 tháng 6, công ty phân tích blockchain Kaiko đã cảnh báo rằng Celsius có thể gặp khó khăn khi thanh lý một số altcoin của mình do vấn đề thanh khoản. Công ty nhấn mạnh tính thanh khoản của CEL gần như không tồn tại và việc thanh lý các tài sản khác có thể gây áp lực đối với thị trường tiền điện tử.

Trong khi đó, biểu đồ trên cho thấy lượng nắm giữ BTC và ETH của Celsius chiếm hơn 350 triệu USD trong tổng tài sản trong danh mục đầu tư của nó.