Vào tháng 10 năm 2021, AnubisDAO đã huy động được 13.556 ETH từ các nhà đầu tư tiền điện tử. Tuy nhiên, khoảng 20 giờ sau khi huy động, tiền đã được gửi đến một địa chỉ khác, dẫn đến tổn thất ngay lập tức cho các nhà đầu tư.

Gần hai năm sau, từ ngày 15 đến ngày 16 tháng 7, các khoản tiền bất hợp pháp đã được chuyển qua Tornado Cash, một giao thức phi tập trung cho phép các giao dịch riêng tư. Những người sở hữu 13.556 ETH đã chia và chuyển tiền trong các giao dịch 100 ETH, như minh họa trong ảnh chụp màn hình bên dưới.

Giao dịch của ETH tư vụ rug pull AnubisDAO. Nguồn: Etherscan.

Nhà điều tra blockchain PeckShield đã đưa ra cảnh báo tại thời điểm vụ rug pull diễn ra với 13.556 ETH trị giá khoảng 60 triệu USD. Tại thời điểm viết bài, số tiền bị đánh cắp chỉ còn gần 26,2 triệu USD.