Giá Bitcoin hôm nay

Biểu đồ giá Bitcoin - BTC/USD trực tiếp theo thời gian thực

Biểu đồ sử dụng dữ liệu của Traderview

Tin tức Crypto
Giá Bitcoin (BTC) hôm nay 16/1 giao dịch trong khoảng 21.000 USD.
Giá Bitcoin ngày 16/1: Phá vỡ mốc kháng cự 21k, thị trường hồi nhẹ
Huyền Trang
2023-01-16T09:43:00+07:00
773
Tin tức Crypto
Giá Bitcoin (BTC) hôm nay 15/1 giao dịch trong khoảng 20.000 USD.
Giá Bitcoin ngày 15/1: Bám chắc vùng 20k, altcoin điều chỉnh
Huyền Trang
2023-01-15T09:41:00+07:00
656
Tin tức Crypto
Giá Bitcoin (BTC) hôm nay 13/1 giao dịch trong khoảng 18.000 USD.
Giá Bitcoin hôm nay 13/1: Phá vỡ mốc kháng cự 19k, altcoin phân hóa
Huyền Trang
2023-01-13T10:15:00+07:00
613
Tin tức Crypto
Giá Bitcoin (BTC) hôm nay 11/1 giao dịch trong khoảng 18.000 USD.
Giá Bitcoin hôm nay 12/1: Quay lại vùng 18k, thị trường phủ xanh
Huyền Trang
2023-01-12T10:54:00+07:00
591
Tin tức Crypto
Giá Bitcoin (BTC) hôm nay 11/1 giao dịch trong khoảng 17.000 USD.
Giá Bitcoin hôm nay 11/1: Bám mốc kháng cự 17k, altcoin phục hồi
Huyền Trang
2023-01-11T10:16:00+07:00
577
Tin tức Crypto
Giá Bitcoin (BTC) hôm nay 10/1 giao dịch trong khoảng 17.000 USD.
Giá Bitcoin hôm nay 10/1: Thu hẹp khoảng giá, altcoin điều chỉnh
Huyền Trang
2023-01-10T10:14:00+07:00
576
Tin tức Crypto
Giá Bitcoin (BTC) hôm nay 9/1 giao dịch trong khoảng 16.000 USD.
Giá Bitcoin hôm nay 9/1: Thành công phá mốc kháng cự 17k
Huyền Trang
2023-01-09T10:24:00+07:00
571
Tin tức Crypto
Giá Bitcoin (BTC) hôm nay 5/1 giao dịch trong khoảng 16.000 USD.
Giá Bitcoin hôm nay 6/1: Không thể phá vỡ mốc kháng cự 16k
Huyền Trang
2023-01-06T10:12:00+07:00
588
Tin tức Crypto
Giá Bitcoin (BTC) hôm nay 5/1 giao dịch trong khoảng 16.000 USD.
Giá Bitcoin hôm nay 5/1: Tăng nhẹ, altcoin phân hóa
Huyền Trang
2023-01-05T10:33:00+07:00
576
Tin tức Crypto
Giá Bitcoin (BTC) hôm nay 4/1 giao dịch trong khoảng 16.000 USD.
Giá Bitcoin hôm nay 4/1: Không thể bứt phá khỏi vùng 16k, thị trường phủ xanh
Huyền Trang
2023-01-04T10:14:00+07:00
626

Follow us on Facebook